Latvijas Kokrūpniecības federācija

Vienojošais spēks nozares ieguldījumam Latvijas tautsaimniecības izaugsmē!

Pamatuzdevums ir veidot ilgtspējīgu, stabilu ekonomisko vidi meža nozares uzņēmumu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.

Mēs apzināmies:

..., ka Latvijas meža nozare kopš neatkarības atgūšanas ir Latvijas tautsaimniecības balsts:

 • 20 % no Latvijas preču eksporta; 
 • 30 % no apstrādes rūpniecības; 
 • 5-6 % no iekšzemes kopprodukta.
Tādēļ mūsu darbs ir vērsts uz tādas uzņēmējdarbības vides radīšanu, kas motivē nozares un tautsaimniecības turpmāku izaugsmi!


..., ka Latvijas meža nozare ir viena no nozīmīgākajām darba devējām:

 • vairāk kā 80% no darba vietām ir izveidotas ārpus Rīgas;
 • kopš 2009. gada darba vietu skaits nozarē ir pieaudzis par 8000 nodarbinātajiem;
 • kopš 2009. gada kokrūpniecībā, saskaņā ar VID datiem vidējā alga ir augusi par vairāk kā 40%.
Tādēļ mūsu darbs ir vērsts uz tādas uzņēmējdarbības vides radīšanu, kas motivē ilgtspējīgu darba vietu radīšanu un saglabāšanu!


..., ka tikai mērķtiecīga zemes apsaimniekošana veicinās Latvijas labklājību:

 • vairāk kā pusi no Latvijas teritorijas klāj meži, kuros tiek īstenota ilgtspējīga mežsaimniecība;
 • vairāk kā 70 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji pēdējos piecos gados ir guvuši ienākumus no sev piederošā meža;
 • katru Eiro, ko gūst meža īpašnieks no cirsmas pārdošanas, Latvijas meža nozare seškāršo. Vairāk kā 90% no eksporta veido rūpnieciskie koksnes izstrādājumi;
 • Latvijas mežsaimniecība plaši pielieto zinātnieku rekomendācijas un radītos produktus.
Tādēļ mūsu darbs ir vērsts uz racionālu saimnieciskās domāšanas veidošanu valsts labklājības veicināšanai!


..., ka koksnes produkti ir viscilvēcīgākais materiāls:

 • prasmīgi pielietojot zināšanas un tehnoloģijas, koksnei ir ļoti plašs pielietojums - sākot ar mēbelēm, būvmateriāliem un kurināmo, beidzot ar pārtiku, audumu, ugunsaizsardzības elementiem un nesošām konstrukcijām modernās automašīnās, vilcienos un sašķidrinātās gāzes tankkuģos;
 • koksnes produkti ne tikai rada veselīgāku vidi ap mums, bet arī ir kā nelielas oglekļa noliktavas, kas mazina globālās klimata izmaiņas.
Tādēļ mūsu darbs ir vērsts, lai Latvijā ražotos koksnes produktus plašāk izmantotu arī dzimtenē!