Latvijas Kokrūpniecības federācija

Vienojošais spēks nozares ieguldījumam Latvijas tautsaimniecības izaugsmē!

Latvijas Kokrūpniecības federācijas biedri ir nozares biedrības, kurās pēc piederības ir apvienojušies aktīvie un sociāli atbildīgie mežsaimniecības, pirmapstrādes, tālākapstrādes, koka māju un mēbeļu ražotāji. 

Tādēļ ar lielu atbildības sajūtu varam apgalvot, ka mēs pārstāvam mežsaimniecisko darbu un koksnes produktu ražošanas nozari, jo:

  • asociāciju biedri veido 65 %* no kopējā nozares apgrozījuma;
  • mūsu biedri dod darbu 35 %* no nozarē strādājošajiem;
  • mūsu biedri nomaksā 52 %* no nozares darbaspēka nodokļu apjoma.

*neskaitot meža īpašniekus

Biedri           Pārstāvniecība Kontaktinformācija           
Latvijas Mežizstrādātāju savienība     

Apvieno mežsaimniecības uzņēmumus, kas orientējas uz mežu un cirsmu iegādi un apaļā kokmateriāla realizāciju.

Dibināta: 1994.gadā.

Prezidents: Jānis Bertrāns

Izpilddirektors: Reinis Muižnieks

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004 

E-pasts: 
[email protected]    

Tālr.:   +371 26224461  
Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija

Apvieno Latvijas mežizstrādātājus un ar mežizstrādi saistīto pakalpojumu sniedzējus.

Dibināta: 2003.gadā.

Prezidents: Andis Araks

Izpilddirektors: Artūrs Bukonts            

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004 

E-pasts: 
[email protected]    

Tālr.:  +371 22015715 
Latvijas Biomasas asociācija LATbio

Apvieno koksnes un citu atjaunojamo energoresursu ražotājus, tirgotājus un enerģijas ražotājus, kas izmanto koksnes kurināmo.

Dibināta: 2008.gadā.

Valdes priekšsēdētājs: Didzis Palejs

ENplus® un SURE sertifikācijas koordinatore Latvijā - Beāte Paleja

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004 

E-pasts: 
[email protected]    

Tālr.:  +371 29929922 
Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija    

Biedrība apvieno uzņēmumus, kas darbojas koksnes apstrādes jomā, sākot no kokmateriālu sagatavošanas un zāģmateriālu ražošanas, beidzot ar kokmateriālu pārstrādi mēbeļu detaļās, mēbelēs, būvdetaļās un gatavās mājās, kā arī koksnes produkcijas realizāciju. 

Dibinātas: 1993.gadā.

Padomes priekšsēdētājs: Armands Upītis

Izpilddirektors: Artūrs Bukonts      

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004 

E-pasts: 
[email protected]    

Tālr.:  +371 22015715       

Asociācija „Latvijas Koks” 

Pēc neatkarības atgūšanas pirmā dibinātā nozares organizācija. Šodien pamatā apvieno plātņu ražotājus, lapu koku pārstrādātājus un nozares zinātnes un profesionālās izglītības iestādes.

Dibināta: 1990.gadā.

Prezidents: Pauls Beķeris

Izpilddirektors: Sigita Alksne

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004

E-pasts: [email protected]

Tālr.: +371 22015715

Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija

Apvieno lielākos skujkoka apaļkoka pārstrādātājus, plātņu ražotājus un koksnes iepakojuma, žoga elementu un zāģmateriāla eksportētājus.

Dibināta: 1998.gadā.

Prezidents: Jānis Apsītis 

Valdes loceklis: Kristaps Klauss      
Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004 

E-pasts: 
[email protected]    

Tālr.:  +371 67067369 


Mēbeļu Ražotāju asociācija Latvijā  

Biedrība, kurā apvienojas mēbeļu, mēbeļu detaļu un komponentu ražotāji.

Dibināta: 2001.gadā.   

Padomes priekšsēdētājs - prezidents: Juris Griķis 

Valdes locekle - izpilddirektore: Ieva Erele          

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004 

E-pasts: 
[email protected]  

Tālr.: +371 26594141

Latvijas Koka būvniecības klasteris     

Apvieno koka māju ražotājus un šajā jomā darbojošās izglītības un pētniecības iestādes.

Dibināts: 2012.gadā.    

Izpilddirektors: Kristaps Ceplis

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV 1004

E-pasts: [email protected]

Tālr.: +371 25908122