Latvijas Kokrūpniecības federācija

Vienojošais spēks nozares ieguldījumam Latvijas tautsaimniecības izaugsmē!